Informácia

Ordinačné hodiny v Ambulancii chirurgie a úrazovej chirurgie:  Pondelok, Streda  8:00 - 13:00 , Piatok 8:00 - 12:30

Súkromná Klinika v Malackách
Neštátne zdravotnícke zariadenie

Konzultácie ZDARMA

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Nie každé dieťa prichádzajúce do školy, je rovnako dobre "vybavené " na učenie sa čítať. Výskumom sa zistilo, že okolo 50 % tých detí, ktoré mali ťažkosti s rečou v ranom a predškolskom veku, má ťažkosti v učení, najmä čítaní a písaní. Jazykové nedostatky sa potom premietajú do kvality čítania a písania, ale aj porozumenia a zapamätania si čítaného a počutého v škole. Takýto žiak rýchlo stráca o čítanie aj o učenie záujem. Toto samozrejme neskôr ovplyvňuje vývin jeho osobnosti, záujmov a motivácie na vzdelávanie.

Metodika tréningu fonematického uvedomovania je určená najmä pre deti predškolského veku. Ako sme spomínali, deti s ťažkosťami v oblasti hovorenej reči (s oneskoreným vývinom reči, a narušeným vývinom reči, s mentálnym postihnutím a pod.) sú ,,kandidátmi“ na ťažkosti v učení. Preto bola vytvorená táto metodika, slúžiaca na prevenciu pred možnými budúcimi ťažkosťami v čítaní. Fonematické uvedomovanie je veľmi dôležitá schopnosť, ktorú dieťa potrebuje, aby sa naučilo v škole bez problémov čítať a písať.

Metodika je rozpracovaná do 30 lekcií, každá v trvaní okolo 45 minút. Deti dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých aj kreslia a vyfarbujú obrázky. Pracujeme pri tabuli, používame grafické schémy slov a farebné žetóny, ktoré deťom napomáhajú pri rozvoji schopnosti fonematického uvedomovania. Všetko prebieha formou hier a súťaží v malých skupinkách, čo deti veľmi motivuje k výkonu. Výkon každého je však hodnotený osobitne: deti neporovnávame navzájom, ale hodnotíme ich pokrok.

Ku koncu tréningu sa deti naučia deliť slová na slabiky, rozlišovať hlásky v slovách, poznajú, čím sa líšia samohlásky a spoluhlásky, a taktiež odlišujú tvrdé a mäkké spoluhlásky. Môžeme povedať, že deti nadobúdajú celkom nové znalosti o jazyku a rozvíjajú svoj jazykový cit. Okrem toho sa z predškolákov stanú malí žiaci, ktorí spoznajú pravidlá komunikácie v triede počas učenia. Naučia sa spolupracovať v skupinke aj vo dvojiciach, vedieme ich k tvorivému a samostatnému mysleniu.

Takýto tréning jazykových schopností ide ďaleko za hranice pôvodného zámeru - rozvíjania schopností fonematického uvedomovania. Výrazne rozvíja osobnosť, jazykový potenciál detí a je výbornou prípravou na školu. Odporúčame ho rodičom predškolákov, ktorí chcú pomôcť svojmu dieťaťu k dobrému štartu do školy. Obzvlášť účinný je ale pre deti, ktoré sú menej "zrelé" pre školu a ktorých dobrý štart môže byť ohrozený.

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:30 -16:30 (terapie 9:00 -16:00)
Utorok 8:30 – 16:30 (terapie 9:00 -16:00)
Streda 10:30 – 18:30 (terapie 11:00 -18:00)
Štvrtok 8:30 – 16:30 (terapie 9:00 -16:00)

KONTAKT

Mgr. Barbora Jurkovičová
 


 

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše služby alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou. Prípadne nás zastihnete na +421 (0)905 548 240 alebo +421 (0)34 / 773 1515 (stránka s kontaktom)

tento odkaz nemazat

MEDICon sa ešte viac približuje svojim klientom a pacientom. Aktuálne informácie nájdete už aj na Facebooku.

SME PRVÍ na Slovensku

Niektoré liečby a procedúry sme zaviedli ako prví na Slovensku.

mapaslovenska.png

 

 Vedeli ste?

zavolaj.png

Koho sme liečili?

balet.png

Balet Štátneho Divadla Košice

referencie1.jpg

Sergej Iegorov

3D Panorámy

 panorama.jpg

Pozrite si naše priestory

 • Artroskopie

  Profesionálna liečba

  koleno, členok, rameno, lakeť, karpálny kanál, zápästie

   

   

  detaily
 • Artroskopia

  v lokálnej anestéze

  • kolená
  • nie je nutné interné predoperačné vyšetrenie.
  detaily
 • Vyhlásenie

  Aktuálna prevádzka

  • Od 16. marca  obmedzujeme plánované operačné výkony na nevyhnutné - akútne prípady.

   

  detaily
 • Liečba päty

  liečba pätovej ostrohy

  • liečba pätovej ostrohy (Calcar Calcanei) a Haglundovej päty

   

  detaily
 • Plastika

  Predný krížny väz

  • rýchla regenerácia
  • bez barlí a cvičenia
  • bez ortézy

   

  detaily